Niku Serwis

Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA POLITYKI PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

            Zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”.

1. Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzania Państwa danych jest NIKU SERWIS Sp. J. ul. Jana Czochralskiego 8,  Poznań 61-248 nikuserwis@nikuserwis.com.pl

2. Państwa dane przetwarzane będą na potrzeby kontaktu mailowego, telefonicznego, wiadomości SMS oraz logistyki dokumentów w celach realizacji zleconej przez Państwa usługi.

3. Podanie Państwa danych jest dobrowolne lecz niezbędne do celów wymienionych w punkcie 2 niniejszej klauzuli informacyjnej o czym mowa w art. 6 ust.1 lit. B „RODO”. Zapewniamy Państwu prawo dostępu do swoich danych, można je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Administrator danych informuje o możliwości dokonania powyższych czynności – mailowo pod adresem nikuserwis@nikuserwis.com.pl lub pisemnie na adres spółki

5. Państwa dane będą przechowywane przez administratora tak długo jak niezbędne do realizacji usługi lub do momentu aż zgłoszą Państwo odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą anonimizowane.

6. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi jesteśmy związani umowami o prowadzenie napraw gwarancyjnych, w celu wykonania zleconej usługi.

7. Administrator danych zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przetwarzania i przechowywania Państwa danych. W przypadku jeśli Państwo stwierdzą iż, administrator przetwarza Państwa dane z naruszeniem przepisów – mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego politykę prywatności.