Niku Serwis

Rok 1987
Wiesław Urbaniak zakłada firmę na ul. Koźmińskiej 9  (w dzielnicy Poznania – Świerczewie) pod szyldem WU Elektronik. Serwis  zajmuje  się  naprawą  sprzętu  RTV  dla  okolicznych mieszkańców. Specjalność serwisu to naprawy i przestrajanie odbiorników telewizyjnych i drobnego sprzętu radiowego pochodzących z importu.

Rok 1988
Zmiana siedziby serwisu i przenosiny na ul. Jaszuńskiego 76. Rozszerzenie zakresu naprawianych produktów  o sprzęt audio i video. Zatrudnienie wzrasta do trzech osób.

Rok 1989
Ponowna zmiana siedziby i przenosiny na ul. Składową 5 w centrum Poznania. Serwis nawiązuje współpracę z firmami handlującymi sprzętem elektronicznym świadcząc usługi gwarancyjne.

Rok 1990
Grzegorz Tomczak rozpoczyna działalność gospodarczą pod szyldem ATLANTIS Serwis. Obie firmy działają w posesji na ul. Składowej 5 wzajemnie uzupełniając się w obsłudze klientów. Serwis rozszerza zakres napraw na cały asortyment sprzętu RTV.

Rok 1994
Zmiana nazwy na NIKU Serwis. Firma otrzymuje pierwszą autoryzację na naprawy sprzętu od firmy SAMSUNG. W kolejnych latach serwis uzyskuje następne autoryzacje i powiększa grono klientów.

Rok 2000
Wiesław Urbaniak i  Grzegorz Tomczak powołują wspólną firmę (spółkę cywilną) pod nazwą NIKU Serwis W.Urbaniak & G.Tomczak.

Rok 2006
NIKU serwis przekształca się w spółkę jawną pod nazwą NIKU Serwis Sp.J. W.Urbaniak & G.Tomczak.